Home

Xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm.

Trang web đang được xây dựng lại, mọi vấn đề xin liên lạc với:

KTS. Trương Nguyễn Hữu Hạnh – ĐT 0934561902  – email: info@mohinh.com

Xin trân trọng cảm ơn!


Welcome to AnD mohinh.com – the architectural model maker company!

The page is under re-construction, any service or request please contact:

Mr. Truong Nguyen Huu Hanh – architect – phone no. 0934561902 (Vietnam) – email: info@mohinh.com

Thank you and best regards!