vn Công ty Kiến trúc AnD xin chào mừng và cảm ơn sự lưu tâm của quý vị!

_Mô hình Kiến trúc là một phương pháp Thể hiện kiến trúc với rất nhiều ưu điểm, nó giúp cho nhà thiết kế thể hiện phương án của mình tới những người không có nhiều kiến thức kỹ thuật, hay giúp các chủ đầu tư bất động sản thể hiện dự án của mình tới khách hàng một cách trực quan và gần với thực tế nhất…
_Được thành lập năm 2005 sau nhiều năm sản xuất mô hình tự do, công ty Kiến trúc AnD hình thành và phát triển với bề dày kinh nghiệm cũng như là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ máy móc vào sản xuất mô hình tại Hà Nội (Việt Nam). Sau 10 năm hoạt động, chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm để cùng các nhà thiết kế, chủ đầu tư khắp Việt Nam cũng như thế giới đưa ra những sản phẩm mô hình có chất lượng cao và đáp ứng mục tiêu cuối cùng là khẳng định ưu điểm của thiết kế nói riêng và dự án nói chung của quý vị.
_Chúng tôi sẽ luôn tự hào rằng những sản phẩm mà chúng tôi làm ra góp phần không nhỏ cho sự thành công của quý vị.

Welcome to AnD architecture and thank you for your concerns!

_Model making is the most advantage kind of architectural rendering till now, helping architects explain their concept, design to others while they do not know much about architectural technique, or helping real-estate investors show the futute planning to everyone..
_Registered in 2005 after years on amateur art-working, AnD architecture co.,ltd base on so much experience, be the first company in Hanoi (Vietnam) who use CNC-laser machine to make professional model. After 10 years of professional model making, we have the huge experience of co-working with many famous architects, real estate investors over the country and the world to make many models, helping them show the world their designs or building plans..
_We are so proud that our products in some way make your success.
Best regards!.