Welcome to AnD architecture – We visualize your designs!

Do you need to visualize your design? With more than 25 years of serving our customers, we at AnD Architecture — the leading model-making firm in Hanoi, Vietnam — are confident about our abilities to craft the finest models on the market. We model anything from old flats to new skyscrapers, from rural areas to urban designs.

To see how we’ve set the highest standandards in the arena of architectural modelling, you can read about our technologies, our events, or see our products.

vn Xin chào bạn đến với AnD architecture – Chúng tôi mô hình hoá thiết kế kiến trúc của bạn!

Bạn cần một mô hình cho thiết kế của mình? Với trên 25 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng, công ty AnD architecture — doanh nghiệp chế tạo mô hình kiến trúc hàng đầu tại Hà Nội — tin tưởng vào khả năng chế tạo những mô hình chuẩn xác nhất trên thị trường. Chúng tôi chế tạo từ mô hình các căn nhà cổ cho tới các toà nhà cao tầng, từ khu vực miền núi cho tới quy hoạch thành phố.

Để biết chúng tôi chế tạo các mô hình với chất lượng cao nhất ra sao, mời Quý bạn ghé đọc công nghệ của chúng tôi, các sự kiện, hoặc xem các sản phẩm của chúng tôi.